Master Key

Klucz dla wygody

Przykład użycia systemy MASTER KEY

System ten jest doskonałym rozwiązaniem dla małych i średnich obiektów, takich jak hotele, banki, zakłady produkcyjne i handlowe, obiekty wojskowe, a także szkoły, szpitale itp.

Master Key typu KA

Master Key – układ centralnego otwierania , system klucza generalnego lub grupowego, to system, który pozwala na otwarcie jednym kluczem wszystkich lub części pomieszczeń znajdujących się w systemie.

Dostęp poszczególnych pracowników określany jest przez zarządzającego obiektem. Każdy pracownik w firmie otrzymuje klucz, który otwiera drzwi wejściowe do firmy oraz drzwi do swojego pomieszczenia. Im wyższy rangą pracownik – tym większe prawo dostępu.

Każdy pracownik otrzymuje przypisany dla niego rodzaj klucza . System ten całkowicie wyklucza otwarcie drzwi nieuprawnionym kluczem, przez niepożądane osoby.

System Master Key doskonale sprawdza się w domach jednorodzinnych , małych i dużych firmach, hotelach, obiektach użyteczności publicznej czy też w małych, zamkniętych osiedlach mieszkaniowych.
Najprostszym system – jest system KA.

Master Key typu MK

System zamka centralnego – ten system nie ma charakteru hierarchicznego. Każdy użytkownik systemu może otworzyć centralny zamek oraz drzwi wejściowe do swojego pomieszczenia. Nie ma jednak możliwości aby użytkownik otworzył swoim kluczem drzwi sąsiada. Z tego typu systemem najczęściej można się spotkać w wspólnotach mieszkaniowych gdzie wszyscy jednym kluczem otwierają drzwi wejściowe do budynku, wejście do garażu, śmietnika. Indywidualnie jednak każdy ma dostęp do takich pomieszczeń jak mieszkanie, skrzynka na listy, własna piwnica czy drzwi garażowe.

Master Key typu MK

System klucza centralnego to hierarchiczny układ kontroli dostępu polegający na tym, że klucze wyższego rzędu otwierają drzwi podległych im pomieszczeń niższego rzędu. W klasycznym wariancie tego systemu klucz centralny otwiera wszystkie drzwi. Natomiast klucze indywidualne otwierają wyłącznie jedne drzwi.

Grafika pokazujący jak master key rozchodzi się na klucze grupowe i indywidualne.
System klucza centralnego stosowany jest najczęściej w biurach, obiektach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych, energetyce i gazownictwie. Klucz centralny znajduje się wtedy w posiadaniu właściciela, dyrektora oraz w portierni w zaplombowanej szafce – jako klucz pożarowy, awaryjny. Dostęp jaki daje klucz centralny pozwala na przeprowadzenie szybkiej i sprawnej akcji ratunkowej. System klucza centralnego i kluczy grupowych jest rozbudowaną wersją poprzedniego systemu polegającą na tym, że istnieje jeden lub więcej stopni hierarchicznych. Drzwi łączy się w grupy do których oprócz indywidualnych kluczy są przypisane klucze grupowe. Właścicielami kluczy grupowych są najczęściej kierownicy działów, pracownicy serwisowi obsługujący wyznaczony rejon, sprzątaczki w hotelu otwierające jednym kluczem przypisaną im część pomieszczeń.